Theron's Boerewors - Therons Vleisprodukte

Theron’s Boerewors

Min verbruikers weet dat Boerewors se kwaliteit reeds sedert 1972 deur wetgewing gereguleer word. Theron`s se boerewors voldoen 100% aan die streng regulasie en bestaan uit  meer as 90% SUIWER VLEIS!

WETGEWING WAT BOEREWORS REGULEER –

Opgedateerde Regulasie 2718 van 20 November 1990 spesifiseer dat:

  •                Die totale vleisinhoud van boerewors, `n  MINIMUM van 90% moet wees.
  •                Die vleisinhoud  word verder gespesifiseer as gemaalde vleis van of `n bees of                      vark of skaap,  selfs wildsvleis of `n mengsel van enige twee.
  •                Daar mag van geen protein vervangers gebruik gemaak word soos bv soja                              produkte, aartappels stysels of meganies verpulpte vleis nie.
  •                Die vet inhoud mag nie 30% oorskry nie.

                           

error: Content is protected !!